கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி – கொடியேற்றும் விழா

28

கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக கொடியேற்றும் விழா நடைபெற்றது