கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி – மாவீரர் நாள் நினைவேந்தல் நிகழ்வு

14

கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக  நவம்பர் 27 மாவீரர்கள் நாள் நினைவேந்தல் நிகழ்வு நடைபெற்றது