கும்மிடிபூண்டி தொகுதி -கொடி ஏற்றும் விழா

41

22-11-2020 அன்று கும்மிடிபூண்டி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக கோட்டக்கரை பகுதியில் கொடி ஏற்றும் விழா நடைபெற்றது