கீ.வ.குப்பம் தொகுதி – மரக்கன்று நடும் விழா

15

(25.12.2020) அன்று கீ வ குப்பம் சட்டமன்றத் தொகுதி குடியாத்தம் வடக்கு ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட மோடிகுப்பம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட குளக்கரையில் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டது.