காட்பாடி தொகுதி – தலைவர் பிரபாகரன் பிறந்த நாள் நிகழ்வு

91

தமிழின தலைவர் மேதகு பிரபாகரன் அவர்களின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு காட்பாடி சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக மக்களுக்கு மத்திய உணவு வழங்கப்பட்டது