சங்ககிரி தொகுதி மாத கலந்தாய்வு கூட்டம்

15

சங்ககிரி தொகுதி அலுவலகத்தில் தொகுதி மாத  கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.