சங்ககிரி தொகுதி மாத கலந்தாய்வு கூட்டம்

9

சங்ககிரி தொகுதி அலுவலகத்தில் தொகுதி மாத  கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.