கந்தர்வக்கோட்டை தொகுதி – கபாடி போட்டி

56

கந்தர்வக்கோட்டை தொகுதி கறம்பக்குடி ஒன்றியம் சார்பாக பிலாவிடுதி ஊராட்சி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக (19-12-2020) அன்று கபாடி போட்டி சிறப்பாக நடைபெற்றது.