கடையநல்லூர் தொகுதி – அடிப்படை வசதி வேண்டி ஆர்ப்பாட்டம்

25

கடையநல்லூர் தொகுதி சார்பாக கடையநல்லூர் நகராட்சியில் அடிப்படை வசதி வேண்டி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.இதில் நமது கட்சி சார்பாக 42 உறவுகள் கலந்து கொண்டனர்.