ஒட்டப்பிடாரம் – உறுப்பினர் சேர்கை முகாம்

36

ஒட்டப்பிடாரம் சட்டமன்றத் தொகுதி தூத்துக்குடி கிழக்கு ஒன்றய கீழதட்டாபாறையில் 13/12/2020 அன்று உறுப்பினர் சேர்கை முகாம் நடத்தப்பட்டது.