ஒட்டன் சத்திரம் – மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம்

182

ஒட்டன்சத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதி மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் செயற்கள கலந்தாய்வு கூட்டம் வரவு செலவு கணக்கு தாக்குதல் செய்ப்பட்டது. தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் கலந்து கொண்டனர் .

முந்தைய செய்திசோழிங்கநல்லூர் தொகுதி – புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் மலர்வணக்க நிகழ்வு
அடுத்த செய்திசெஞ்சி தொகுதி – கொடியேற்ற நிகழ்வு