ஒட்டன்சத்திரம் தொகுதி – மாவீரர் தினம் சுடர் ஏற்றும் நிகழ்வு

17

ஒட்டன்சத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக தாயக விடுதலைக்கு உயிர் நீத்த நமது மாவீரர் களுக்கு சுடர் ஏற்றி வீர வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.