உதகை சட்டமன்றத் தொகுதி – மாவீரர் நாள் நிகழ்வு

29

27/11/2020 அன்று நீலமலை உதகை சட்டமன்றத் தொகுதி
நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் உதகை ஒன்றிய பாக்கியாநகர் பகுதியில் மாவீரர் நாள் நிகழ்வை முன்னிட்டு தீபச்சுடர் ஏற்றி வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது