ஈரோடு – மாவட்ட கலந்தாய்வு கூட்டம்

28

ஈரோடு மாவட்ட கலந்தாய்வு கூட்டம் அண்ணன் சீமான் தலைமையில் நடைப்பெற்றது.