இராணிப்பேட்டை தொகுதி – மாவீரர் நாள் பொதுக்கூட்டம்

14

இராணிப்பேட்டைதொகுதி மாவீரர் நாள் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.