ஆரணி சட்டமன்ற தொகுதி – ஐயா திரு நெல் ஜெயராமன் அவர்களுக்கு புகழ்வணக்கம்

47

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி அலுவலகத்தில் 06-12-2020 அன்று இயற்கை விவசாயி பாரம்பரிய நெல் மீட்பு போராளி ஐயா திரு நெல் ஜெயராமன் அவர்களுக்கு புகழ்வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது