ஆத்தூர்(திண்டுக்கல்) – கொள்கை விளக்க தெருமுனை கூட்டம்.

36

ஆத்தூர்(திண்டுக்கல்) சார்பாக ஆத்தூர் கிழக்கு ஒன்றியம் பஞ்சம்பட்டி ஊராட்சியில் கொள்கை விளக்க தெருமுனை கூட்டம் நடைபெற்றது.