அறந்தாங்கி தொகுதி – புதிய வேளாண் சட்டத்தை எதிர்த்து ஆர்ப்பாட்டம்

19

புதுக்கோட்டை கிழக்கு மாவட்டம்,
அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி,
உழவர் பாசறை சார்பாக
ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.