அறந்தாங்கி தொகுதி – கெடியேற்ற நிகழ்வு

42

புதுக்கோட்டை கிழக்கு மாவட்டம் அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி, அறந்தாங்கி பெருநகரம் கொடியேற்ற நிகழ்வு.
புலிக் கொடி ஏற்றப்பட்ட இடங்கள்:
1.திருவள்ளுவர் தெரு
2.சோதனை சாவடி அருகில்
3.கோட்டை
அறந்தாங்கி பெரு நகரத்தில் மூன்று இடங்களில் புலிக் கொடி ஏற்றப்பட்டது.