அறந்தாங்கி தொகுதி- அரிமளம் தெற்கு ஒன்றிய கலந்தாய்வு

77

புதுக்கோட்டை கிழக்கு மாவட்டம்
அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி
அரிமளம் தெற்கு ஒன்றிய கலந்தாய்வு
சிறப்பாக நடைபெற்றது.
இடம்: தொண்ணாக்குடி (திருவாக்குடி ஊராட்சி)