அரியலூர் தொகுதி – குருதிக்கொடை முகாம்

20

தமிழினதேசிய தலைவர் மேதகு வே.பிரபாகரன் 66 ஆம் ஆண்டு பிறந்தநாளின் தொடர்ச்சியாக நடைபெறும் குருதிக்கொடை முகாமிற்கான விளம்பர சுவரொட்டி ஒட்டப்பட்டது.