பெரம்பூர் தொகுதி – மாவீரன் திலீபன் வீரவணக்க நிகழ்வு

27

26/09/2020 அன்று காலை 8:30 மணிக்கு, மாவீரன் திலீபனுக்கு பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக வீர வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.