சேலம்  வடக்கு – பொது குடிநீர்குழாய்  சீரமைக்கும் பணி 

30

சேலம் மாவட்டம் வடக்கு தொகுதி இளைஞர் பாசறை சார்பாக கே.ஏ.எஸ். நகர் 3ஆது தெரு பகுதியில் பொது குடிநீர் குழாய் சீரமைக்கும் பணி நடைபெற்றது.