தியாக தீபம் தீலீபன் நினைவேந்தல் நிகழ்வு ஆலந்தூர் தொகுதி

16

ஆலந்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக, கிழக்கு பகுதியில் தியாக தீபம் தீலிபன் நினைவேந்தல் நிகழ்வு அனுசரிக்கப்பட்டது.