வேளச்சேரி தொகுதி – ஈக ஒளி திலீபன் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்க நிகழ்வு

24

நாம் தமிழர் கட்சி வேளச்சேரி சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக ஈக ஒளி திலீபன் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.