விக்கிரவாண்டி தொகுதி – புலிக்கொடியேற்றும் நிகழ்வு

42

விக்கிரவாண்டி சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக 22-11-2020 அன்று கெடார் கிராமத்தில் புலிக்கொடி வெற்றிகரமாக பறக்க விடப்பட்டது. இதில் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் கட்சி உறவுகள்  கலந்துகொண்டு நிகழ்வினை சிறப்பித்தனர்.