மன்னார்குடி தொகுதி – கொள்கை பரப்பு சுவரொட்டி ஓட்டும் நிகழ்வு

48

மன்னார்குடி சட்டமன்றத் தொகுதி மன்னை கிழக்கு ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட 48. மணக்கரை கிளை நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில், நம் கட்சியின் கொள்கை செயல்பாட்டு வரைவு சுவரொட்டி ஒட்டப்பட்டது.