மகுடஞ்சாவடி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

20

மகுடஞ்சாவடி(கிழக்கு&மேற்கு) ஒன்றியங்கள், இடங்கணசாலை பேரூராட்சி பகுதிகளுக்கான கலந்தாய்வு நடைபெற்றது.