புதுக்கோட்டை சட்டமன்ற தொகுதி – கொடியேற்ற நிகழ்வு

78

புதுக்கோட்டை சட்டமன்ற தொகுதி புதுக்கோட்டை வடக்கு ஒன்றியம் சார்பாக வெள்ளவெட்டான்விடுதி போரம் பெருங்களூர் கூத்தாச்சிப்பட்டி மங்களத்துப்பட்டி ஆகிய ஐந்து இடங்களில் 26.10.2020 கொடியேற்ற நிகழ்வு சிறப்பாக முன்னெடுக்கப்பட்டது.