பல்லாவரம் தொகுதி – தமிழர் திருநாள் கொண்டாட்டம்.

93

பல்லாவரம் தொகுதியில் தமிழர் திருநாள் கொண்டாட்டம் காவல்துறை குடைசூழ இனிதே இனிப்பு பரிமாற பம்மல் பகுதியில் நடைபெற்றது. கலந்துகொண்ட உறவுகளுக்கு புரட்சிகர வாழ்த்துகள்.