பத்மநாபபுரம் – புதிய உறவுகள் இணையும் நிகழ்வு

38

விலவூர் பேரூராட்சியிலிருந்து நாம் தமிழராய் இன்று 22-11-2020 நம்மோடு இணைந்த உறவுகள் ஒவ்வொருவருக்கும் புரட்சி வாழ்த்துக்கள்.