நிலக்கோட்டை தொகுதி – கொடியேற்ற நிகழ்வு

83

நிலக்கோட்டை தொகுதி சார்பாக ஜம்புதுறைக்கோட்டை ஊராட்சி காமலாபுரத்தில்  புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது.  நிகழ்வினை  சிறப்பித்த அனைத்து பொறுப்பாளர்களுக்கு அனைத்து தாய்த்தமிழ் உறவுகளுக்கும் புரட்சி வாழ்த்துக்கள்.