திருவாடானைத்தொகுதி – புலிக்கொடியேற்ற விழா

38

திருவாடானை சட்டமன்றதொகுதி சார்பாக 17/11/2020 அன்று திருவாடானை பேருந்து நிறுத்தம் அருகில் புலிக்கொடி ஏற்றி உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது.