திருத்தணித்தொகுதி – குருதிக்கொடை முகாம்

71

திருத்தணி சட்டமன்றத் தொகுதியில், தமிழ் தேசிய தலைவர் மேதகு வே.பிரபாகரன் அவர்களின் பிறந்த நாள், மாவீரர் நாளை முன்னிட்டு, குருதிக்கொடை முகாம் நடைபெற்றது.
வி.சத்யா – 9952900305