பாலப்பட்டி – மரம் நடு விழா

31

26.11.2020 ( வியாழக்கிழமை ) அன்று
சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பில் ▪️மருதூர் காலனி பகுதி மற்றும் ▪️பாலப்பட்டியில் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டது.