திருச்செங்கோடு தொகுதியில் கொடியேற்ற நிகழ்வு.

104

திருச்செங்கோடு தொகுதியில் மல்லசமுத்திரம் நடுவன் ஒன்றிய சார்பாக வையப்பமலையில் தமிழ்நாட்டு பெருவிழா நாளில் (01.11.20) புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது.
இதில் மாவட்ட,தொகுதி,ஒன்றிய மற்றும் உறவுகள் கலந்து கொண்டார்கள்.