சேலம் மேற்கு – ஐயா தமிழ் முழக்கம் சாகுல் அமிது வீரவணக்க நிகழ்வு

28

நாம் தமிழர் கட்சி மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் ஐயா தமிழ் முழக்கம் சாகுல் அமிது அவர்களுக்கு வீரவணக்கம் சேலம் மேற்கு தொகுதி கட்சி அலுவலகத்தில் செலுத்தப்பட்டது.