குளச்சல் தொகுதி – நிர்வாகிகள் கலந்தாய்வு கூட்டம்.

31

தேர்தலை எதிர்கொள்ள வேண்டி திட்டங்களை குறித்த கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.