திருத்தணி தொகுதி – கிளை கட்டமைப்பு

37

திருத்தணி சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக , பள்ளிப்பட்டு ஒன்றியம், நொச்சிலி கிராமத்தில் கிளை கட்டமைத்தல் குறித்த கலந்தாய்வு நடைபெற்றது