காட்டுமன்னார்கோயில் தொகுதி விவசாயிகளுக்கு விருது வழங்கும் நிகழ்வு

22

காட்டுமன்னார்கோயில் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக விவசாயிகளுக்கு விருதும் விருந்தும் உபசரிப்பும் நடைபெற்றது பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் உறவுகள் கலந்து கொண்டனர்.