ஒட்டன்சத்திரம் தொகுதி – குருதிக் கொடை நிகழ்வு

47

தேசிய தலைவர் மேதகு வே பிரபாகரன் அவர்களின் பிறந்தநாள் விழா குருதி கொடை வழங்கப்பட்டது மேற்க்கு மாவட்டம் இணைந்து ஒட்டன்சத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக பழனி யில் நடைபெற்றது