வேப்பூர் – மரக்கன்று நடும் விழா

45

08/10/2020 அன்று காலை 10:00 மணி அளவில் கீழ்வைத்துனாங்குப்பம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பசுமாத்தூர் ஏரி , நெட்டேரி ஏரி , வேப்பூர் ஏரியில் 500 க்கும் மேற்பட்ட மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன