விருத்தாச்சலம் தொகுதி – காமராசர் புகழ்வணக்க நிகழ்வு

53

விருத்தாசலம் தொகுதி சார்பாகவிருத்தாசலம் பேருந்து நிலையம் அ௫கில் உள்ள ஐயா கா்மவீரர் காமராசர் தி௫வு௫வச்சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மலர் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது