வந்தவாசி தொகுதி – எல்லைகாத்த மாவீரன் வீரப்பன் நினைவேந்தல் நிகழ்வு

26

வந்தவாசி தொகுதிக்குட்பட்ட , வந்தவாசி நகரம் மற்றும் பெரணமல்லூர் கிழக்கு மேற்கு மற்றும் வந்தவாசி தெற்கு ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டது.
நம் எல்லைகாத்த மாவீரன் வீரப்பன் அவர்களின் நினைவேந்தல் நிகழ்வும் நடத்தப்பட்டது.