வந்தவாசி தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

36

வந்தவாசி சட்டமன்ற தொகுதியில் தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை முன்னெடுக்கும் உறுப்பினர் சேர்க்கை திருவிழாவை முன்னிட்டு முதல் நாளான இன்று தெள்ளாரில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.