மதுரை வடக்கு – பனை விதை நடும் விழா

14

மதுரை வடக்கு தொகுதியில் அமைந்துள்ள மேலமடை கண்மாய்க்கரை பகுதிகளில் 300க்கும் மேற்பட்ட பனை விதைகள் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் அண்ணன் வெற்றிக்குமரன் அவர்களின் தலைமையில் விதைக்கப்பட்டது.