மதுரை – மண்டல கலந்தாய்வு கூட்டம்

32

மதுரை மண்டல, மாவட்ட மற்றும் தொகுதி பொறுப்பாளர் கலந்தாய்வுக் கூட்டம் 26/10/2020 அன்று மாலை 5 மணியவில் நடைபெற்றது.