மதுரை கிழக்கு தொகுதி- சாகுல் அமீது நினைவேந்தல் நிகழ்வு

24

மதுரை கிழக்கு தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக தமிழ் முழக்கம் சாகுல் அமிது அவர்களுக்கும் இரா.பத்மநாபன் அவர்களுக்கும் நினைவேந்தல் நிகழ்வு நடைபெற்றது.