மதுரை கிழக்கு தொகுதி- கொடியேற்றும் விழா

36

மதுரை கிழக்கு தொகுதி சார்பாக கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு 06.09.2020 அன்று களிமங்கலம் ஊராட்சியில் நடைபெற்றது.