மண்ணச்சநல்லூர் – உறுப்பினர் சேர்க்கை திருவிழா 2020

31

03.10.2020 அன்று மண்ணச்சநல்லூர் பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அனைத்து உறவுகளுக்கும் புரட்சி வாழ்த்துக்கள்..