பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி.பெருந்தமிழர் ஐயா. முத்துராமலிங்கனார் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

13

பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி 30:10:2020 காலை 9.00 மணிக்கு. 45வது வட்டம் பி.வி.காலனி 1வதுதெரு பெருந்தமிழர் ஐயா. முத்துராமலிங்கனார் அவர்களுக்கு நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது .